Akademik Etkinlikler

Akademik Etkinlikler

Ulusal ve Uluslararası üniversitelerle yapılan iş birliği protokolleri, öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği, konferans, sempozyum, çalıştay, bienal ve benzeri tüm faaliyetleri içine alır.

Galeri