Burslar

Burslar

Eğitim ve öğretim faaliyetlerini desteklemek için her kademeden ihtiyacı öğrencilere maddi ve ayni destek vermek, uygun eğitim olanakları oluşturmak gibi konuları içine alır.