Hiç Bilenle Bilmeyen
Bir Olur mu?

İnsanın evrenin özü olduğu inancıyla oluşturduğumuz kuruluş felsefemiz, insanın eğitimini var oluşumuzun amacı olarak belirlemiştir.

BİZ KİMİZ

Bursa Eğitim
ve Kültür Vakfı

Beküv

İnsanın evrenin özü olduğu inancıyla oluşturduğumuz kuruluş felsefemiz, insanın eğitimini var oluşumuzun amacı olarak belirlemiştir. Bu yüce amaç, bize İnsan, eğitim ve kültür kavramlarını bir araya getirtip yerelden evrensele uzanan bir köprü olarak Bursa Eğitim ve Kültür Vakfını kurmamızı sağlamıştır.

Bursa Eğitim ve Kültür Vakıfı, insanı hayatın merkezine koyup her düzeyde eğitim kurumları tesis ederek milli ve entelektüel bilinç düzeyi yüksek bireyler yetiştirmeyi, sağlıklı ve refah düzeyi yüksek bir toplum oluşturmayı, Türk kültür ve medeniyetinin güçlenmesine katkı sağlamayı, bu amaçla eğitsel, sosyal ve kültürel etkinlikleri hayata geçirmeyi temel ilkeleri arasına almıştır. İnsanlığı “Bir İnsan” felsefesiyle kucaklamak, dünyaya anlatmak, insanlığın refah ve mutluluğu için bütün gücümüzle çalışmak kutsalımızdır.

  • Gıyasettin Bingöl
  • Bursa Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
Hakkımızda
Image-Givest

296+

Image-Givest

Yurtiçi Burs

Image-Givest

127+

Image-Givest

Yurtdışı Burs

Image-Givest

42+

Image-Givest

İlkokul

Image-Givest

12+

Image-Givest

Kütüphane

FAALİYETLER

Bursa Eğitim ve Kültür Vakfı

Eğitim Etkinlikleri

Eğitim Etkinlikleri

Toplumsal ve bireysel eğitim faaliyetleri bu başlık altında ele alınır. Akademik ve sosyal eğitimlerin organizasyonunu içerir.

Akademik Etkinlikler

Akademik Etkinlikler

Ulusal ve Uluslararası üniversitelerle yapılan iş birliği protokolleri, öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği, konferans, sempozyum, çalıştay, bienal ve benzeri tüm faaliyetleri içine alır.

Kültür Sanat Etkinlikleri

Kültür Sanat Etkinlikleri

Yerelden evrensele ulaşan bir bakış açısıyla kentin dinamikleriyle iş birliği içinde kültür sanatsal faaliyetler işarına destek olmak ve projeler üretmek ve uygulamak.

Bağlantılı Kurumlar Image-Givest