bilgi@bekuv.org.tr

Amacımız

Anasayfa / Amacımız

“Nitelikli bir eğitim, yüksek bir kültürle çözülemeyecek problem yoktur.”

İnsan, var olduğu günden beri biriktirdiği her şeyi kültür kavramıyla ifade eder. Kültürün niteliğini geliştirmek, insana yakışır bir hüviyet kazanmasını sağlamak ise ancak hayat boyu süren iyi bir eğitimle mümkün olabilir. Eğitimde nitelik ve süreklilik esastır.

Bursa Eğitim ve Kültür Vakfı, yaşam boyu eğitim inancıyla toplumun her yaş ve katmanına faydayı esas alarak şu amaçlarla faaliyetlerini sürdürmektedir:

  • Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim-öğretim kurumları, araştırma-uygulama ve sürekli eğitim merkezleri, laboratuvar, kütüphane, tiyatro, müze, yurt-pansiyon, sosyal ve sportif tesisler kurmak,
  • Toplumun ve bireyin gelişimi için eğitim kurumları ile iş birliği yapmak, onlara katkı sağlamak ve desteklemek,
  • Her yaş ve alanda eğitim alanlar ve mezunlar arasında sosyal dayanışmayı desteklemek, insanların bilinçli birey ve katılımcı dinamizme sahip olmalarına katkı sağlamak,
  • Toplumun eğitsel, sosyal, kültürel ve bilimsel gelişimine katkı sağlamak ve değer üretmek amacıyla; çalıştaylar, sempozyumlar, bienarlar, yarışmalar, ödül törenleri ve çeşitli toplantılar düzenlemek.
  • İnsanı insanla, insanı doğayla barış ve güven ortamında bütünsel bir yaşam için sosyal sorumluluk projeleri üretmek ve uygulamak
  • Kamu kurumları ve sivil toplum örgütleriyle kamu yararı gözeterek iş birliği protokolleri yapıp uyum içinde çalışmak,
  • Gençlerimizin çağın gerektirdiği eğitim araç ve bilgi teknolojilerini kullanarak muhakeme, problem çözme, eleştirel düşünme özelliklerine sahip olmasını temin etmek,
  • Toplumun her katmanındaki insanların Türk kültür ve medeniyetinin geçmiş ve gelecek bağlarını kuracak ve sevilmesine katkı sağlayacak yeterlilikte eğitim-öğretim almasına zemin hazırlayarak ülkemizin çağdaş medeniyetler düzeyi üzerine çıkmasını imkân ve katkı sağlamak,
  • Yüksek nitelikli eğitim olanakları oluşturabilmek için yüksek nitelikli eğitmenler yetiştirilmesine destek vermek,
  • Her yaşta insanın kendini yeniden inşa edebilmesine fırsat yaratmaktır.