bilgi@bekuv.org.tr

Komiteler

Anasayfa / Komiteler
Eğitim Komitesi

Eğitim etkinliklerinin organizasyonunda sorumlu komitedir, beş kişiden oluşur.

Akademik Komite

Tüm akademik etkinliklerden sorumlu komitedir, yedi kişiden oluşur.

Kültür, Sanat ve Spor Komitesi

Vakfın kültür, sanat ve spor etkinliklerinden sorumlu komitedir, beş kişiden oluşur.

Burslar Komitesi

Her düzeyde verilecek öğrenci burslarından sorumlu komitedir, beş kişiden oluşur.

Sosyal İşler Komitesi

Sosyal sorumluluk ve benzeri işlerden sorumlu komitedir, beş kişiden oluşur.

Öğrenci Komitesi

Öğrenci ihtiyaç ve gelişimiyle ilgili konuları takip eden komisyondur, farklı kademedeki öğrencilerden yedi kişiden oluşur.

Etik Komitesi

Vakıf bünyesinde yapılacak tüm faaliyetlerin etik ve davranışsal analizlerini yaparak değerlendiren ön izin mekanizmasını sağlar, yedi kişiden oluşur.